Persondata

HVEM ER VI?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af Advokatfirmaet Kryger, CVR nr. 36740728. Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er advokat Nicolai Kryger din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

Advokat Nicolai Kryger, og alle advokater fra Advokatfirmaet Kryger er reguleret af retsplejeloven, og vi er underlagt advokat etiske regler. Du kan se mere om de advokat etiske regler på www.advokatsamfundet.dk

 

HVORNÅR INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi indsamler dine personlige oplysninger, når vi beskikkes af Retten som f.eks. forsvarer eller bistandsadvokat og modtager relevant sagsmateriale; når du giver dem til os ved at acceptere cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler; når du tilmelder dig eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre materialer; når du ansøger om en stilling hos os; når du tilmelder dig et seminar eller arrangement; og når du reagerer på vores kommunikation eller anmodninger om oplysninger.

Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave du har bedt os om at løse for at opfylde vores del af kontrakten, eller for at opfylde en juridisk forpligtelse vi som advokatfirma er pålagt.

 

HVAD INDSAMLER VI?
Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete sag således at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af juridiske ydelser, eller når det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.

 

HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.

Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne, f.eks. hosting-tjenester, e-mail tjenester, event tjenester og leverandører af informationsteknologi. Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.
Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig.

Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.

 

HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.

For levering af juridiske ydelser sletter vi dine personoplysninger senest 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvor din seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/7 – 30/6). Dog gemmer vi udarbejdede kontrakter i 10 år fra sagens afslutning.

 

HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer herunder internet og trådløse netværk.

 

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?
Du har ret til at få opdateret eller rettet dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er unøjagtige.

Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse.  Anmoder du om at standse, begrænse eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.

Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du måtte have, kan du altid kontakte os.

 

SÅDAN KONTAKTES VI
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og vores praksis heromkring:

  • post – Advokatfirmaet Kryger, Tarphagevej 59, 6710 Esbjerg
  • E-mail – [email protected]
  • nr. +45 50600600

 

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger du sender os som værende omfattet af advokatfortrolighed

 

ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK
Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

 

LOVVALG OG JURISDIKTION
Brugen af ​​vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af ​​vores hjemmeside skal afgøres af domstole i Danmark.

Poul Erik Meyer

It Ansvarlig Direkte +45 42 597 232 [email protected]